Projecte

Creació de models 3D de mobiliari escolar i la seva ambientació dins d’una aula fictícia.

Aquest tipus d’infografia 3D mostra de manera fidel el mobiliari ubicat en el seu entorn, aquesta visió ofereix una major comprensió del producte, fent molt més imaginable els volums, possibles distribucions i funcionalitats del mobiliari. Gràcies al control de la imatge i la il·luminació, s’aconsegueix una ambientació concreta.

El resultat es pot visualitzar tant en imatge estàtica com en animació per a web.

Tècnica

Tècniques aplicades.

  • Modelat d’una aula
  • Incorporació de textures.
  • Il·luminació amb Unreal Engine i renderitzat en alta resolució.

Programes utilitzats.

  • Blender i Unreal Engine.

Client

Visualització 3D per a catàleg i web.

L’estudi Nibuc ens encarrega la visualització 3D dels  dissenys del seu client.

http://www.nibuc.cat/